Traffic Teddy Raadhuisweg

Bijvriendelijke plantenbakken en Traffic Teddies langs Raadhuisweg-Zoutmansweg

Deze week neemt de gemeente in het kader van gedragsverandering op de Raadhuisweg/Zoutmansweg diverse maatregelen. Met deze maatregelen hopen de gemeente en de bewoners dat het verkeer rustiger zal gaan rijden en het doorgaande verkeer in het vervolg de randweg zal nemen.
Bewonersavond

Tijdens de bewonersavond van donderdag 4 juli is het thema ‘gedragsverandering’ besproken. Bewoners van de Raadhuisweg/ Zoutmansweg noemden een aantal maatregelen die het gedrag van weggebruikers zouden kunnen beïnvloeden. De gemeente heeft toen toegezegd te onderzoeken welke maatregelen we op korte termijn kunnen realiseren. Dit is inmiddels gedaan en de eerste maatregelen worden deze week ingevoerd.

Bloembakken

Aan de lantaarnpalen worden bloembakken opgehangen. Dit geeft de weg een meer dorpse uitstraling. Ook zetten we op een aantal locaties ‘Flower towers’ neer. Het zijn niet zomaar de ‘standaard’-bloembakplanten. Integendeel, vol speciale bij-vriendelijke planten. Hier is de groep Bodegraven-Reeuwijk zoemt enorm blij mee.

Vlaggen

Om de dorpse uitstraling verder te versterken, worden er in de loop van de week vlaggen bij de ingang van de Raadhuisweg opgehangen. Ook worden er beachvlaggen in verschil- lende kleuren aan de Koebrug bevestigd.

Traffic Teddy

Als derde maatregel plaatsen we een aantal ‘Traffic Teddies’. Dit zijn gele beren van plastic met een 30 km/u-bord in hun hand. Dit om aan te geven hoe hard de voertuigen mogen rijden. Op hun shirt komt de tekst ‘Te gast in onze straat’ te staan. De Traffic Teddy wekt de associatie met kinderen op, waardoor het gemotoriseerde verkeer de snelheid mindert.

X