Bodegraven-Reeuwijk en maatregelen Beter Bereikbaar Gouwe

Het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk heeft aan de voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep Beter Bereikbaar Gouwe laten weten dat – gehoord de gemeenteraad – wat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betreft de mogelijke maatregel W24 niet in het pakket van Beter Bereikbaar Gouwe zou moeten worden opgenomen.
De maatregel W24 is een voorstel voor een nieuwe ontsluiting van Reeuwijk-Dorp richting de A12. Deze maatregel zou een oplossing bieden voor de belasting van vrachtverkeer op de Brugweg van Waddinxveen, de enige route voor zwaar verkeer in- en uit het gebied. Maar met die maatregel zijn effecten verbonden die niet voldoende zijn onderzocht, waaronder de aanzuigende werking van sluipverkeer en de routes van vracht- en agrarisch verkeer in het gebied. Daarnaast is de inpassing in het groene gebied een vraagstuk en zijn er ook andere prioriteiten af te wegen.

Geen goede weergave

In een bericht in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk van 17 maart 2021 is over de consultatie van het maatregelenpakket van Beter Bereikbaar Gouwe aangegeven dat de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk wel wat zou zien in een nieuwe ontsluiting (W24) van Reeuwijk-Dorp richting de A12. Dit is echter geen goede weergave van de uitkomst van de raadsbespreking.

Bodegravenboog

Mede gezien de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen geeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de Bestuurlijke Afstemgroep Beter Bereikbaar Gouwe aan dat de hoogste prioriteit dient uit te gaan naar de Bodegravenboog. Daarnaast wil men ondersteunende maatregelen met buurgemeente Waddinxveen bespreekbaar maken als doortrekken van de parallelweg van Bodegraven naar de Amaliabrug. In dat licht is Bodegraven-Reeuwijk – mede gezien de omvang van de verkeersstromen – van mening dat de verkeerssituatie en het gebruik van de Brugweg beter in beschouwing moet worden genomen door een gerichte analyse van het gebied. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat hierover met Waddinxveen in gesprek.

X