CDA wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. Het CDA wil dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk daar ook aan meedoet. “Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. In Bodegraven-Reeuwijk zou dit uitkomen op zo’n 2.225 personen.” vertelt CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer. “Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens het CDA niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens het CDA tegenwoordig een basisbehoefte.”
Altijd online in de publieke ruimte

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeentehuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Voorwaarden voor gratis internet

De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.

Gemeente, maak werk van de subsidie!

De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Bodegraven-Reeuwijk van belang er snel bij te zijn. De CDA-fractie heeft het college hiertoe opgeroepen.X