College streeft naar behoud van kunst, cultuur en educatie in Evertshuis

Het college van Burgemeester en wethouders (B&W) start een onderzoek over de toekomst van het Evertshuis waarbij de activiteiten voor kunst, cultuur en educatie behouden blijven. Het Evertshuis en de bibliotheek zullen hierbij betrokken worden. Dit besluit nam het college afgelopen dinsdag en geeft hiermee invulling aan het nieuwe coalitieakkoord, waarbij de belofte was om nog eind 2022 met een voorstel te komen naar de gemeenteraad. Het college zal dit besluit in december ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. 
Kern van dit besluit is om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van het Evertshuis. Uitgangspunt daarbij is het behouden van de activiteiten voor kunst, cultuur en educatie. De aanleiding tot dit besluit is dat het pand Evertshuis in de huidige vorm jaarlijks meer geld kost dan wenselijk. Om de toekomst van kunst, cultuur en educatie te waarborgen wil het college onderzoeken of het mogelijk is te stoppen met het beheer en de exploitatie van het ‘oude’ Evertshuis. Hierbij moet de theater- en bibliotheekfunctie behouden blijven op de bestaande locatie in het ‘nieuwe’ Evertshuis en wil de gemeente de activiteiten van Stichting Evertshuis daar voortzetten binnen de huidige (financiële) kaders. Dit zal in samenspraak gebeuren met het Everthuis en de bibliotheek.

Wethouder Elly de Vries:”Ik ben blij dat na jarenlange discussie we de eerste stap maken naar een toekomstbestendig nieuw Evertshuis. Een kunst- en cultuurdorpshuis, waar ook de bibliotheek gevestigd is. Dat kan alleen maar als we de exploitatiekosten naar beneden weten te brengen. Daarom komt er een onderzoek om het huidige Evertshuis als het ware in ‘tweeën te knippen’. Kunst, cultuur, educatie en de bibliotheek blijven dan in de nieuwbouw en de ‘oud-bouw’ kan dan worden afgestoten en valt dan buiten de huidige exploitatie. De signalen die ik uit de samenleving kreeg inspireren mij om er alles aan te doen om tegen redelijke kosten het Evertshuis nieuw stijl te realiseren. Vandaar dat dit college zo snel als mogelijk een onderzoek hiernaar wil starten”.

Als de gemeenteraad het voorstel overneemt zal het college deze onderzoeksrichting verder uitwerken (samen met Evertshuis en bibliotheek) en halverwege 2023 een definitief besluit voorleggen aan de raad. Bij het uitwerken van deze onderzoeksrichting worden de verschillende belangen afgewogen.

Bron: Gemeente

 

Advertentie