Jan Vergeer profiel foto (1 van 1)

Column Politiek: Afval(len)

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. De gemeenteraad praat, discussieert en besluit echter continu over tal van onderwerpen die ons als inwoners direct of indirect raken. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over…
Afvallen

Afval… iedereen heeft het en wil er graag weer vanaf. Het liefst zonder stank, gedoe, te ver lopen naar de containers en zonder te hoge kosten. Het lijkt zo simpel: met enige regelmaat komt er een vuilniswagen het afval ophalen, en klaar is kees. De afgelopen jaren moeten wij als inwoners echter steeds meer betalen voor ons afval. Zo simpel is het kennelijk niet….

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft samen met Gouda, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas een eigen afvalinzamelingsbedrijf: Cyclus NV. Zij is verantwoordelijk voor het inzamelen van ons restafval, groenafval, glas en PMD (plastic).

Om het scheiden van afval te stimuleren, en de inzamelingskosten te verlagen, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2016 overgestapt op een andere manier van afval inzamelen. In de dorpskernen kan het restafval in ondergrondse containers gegooid worden, en betaal je per inworp. In de buitengebieden hebben de kliko’s voor het restafval een chip gekregen, daar betaal je per keer dat de kliko wordt geleegd.

Insteek van deze nieuwe manier van inzamelen was om de hoeveelheid restafval, en daarbij de kosten van de afvalverwerking, te beperken. Vanaf dat moment zijn wij, inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, ons afval veel beter gaan scheiden. Hierdoor is de hoeveelheid restafval flink afgenomen. Een geweldig resultaat! Maar toch wordt de afvalinzameling niet goedkoper. Het wordt juist elk jaar duurder… Hoe kan dat??

Er zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor deze prijsstijging. In de eerste plaats levert het afval veel minder op dan enkele jaren geleden. Veel plastic bedrijfsafval werd in het verleden verscheept naar China, maar daar is nu een importverbod op plastic. Het gevolg is een overschot op de verwerkingsmarkt in Europa, waardoor het afval vrijwel niets meer oplevert.

Ten tweede heeft de Nederlandse overheid de afvalstoffenbelasting het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Deze oorzaken leiden ertoe dat landelijk gezien in vrijwel alle gemeenten de afvalstoffenheffing flink stijgt. Ook in Bodegraven-Reeuwijk. In de gemeenteraad wordt met regelmaat gesproken over de wijze van afvalinzameling en de kosten die we hiervoor in rekening moeten brengen bij de inwoners. Ik vind het moeilijk uit te leggen dat we steeds beter ons afval scheiden en steeds minder afval aanbieden, maar dat de kosten toch stijgen.

Om de stijging van de kosten per huishouden in 2020 te beperken, heeft de gemeenteraad besloten om € 200.000,- niet door te belasten in de afvalstoffenheffing en te dekken met andere middelen. Hierdoor stijgt de heffing per huishouden wel, maar minder dan oorspronkelijk werd verwacht. Dit kunnen we echter niet in de lengte der jaren blijven doen, omdat we hier het geld simpelweg niet voor hebben!

De wethouder is opgeroepen om begin 2020 met een voorstel te komen om de kosten te beperken. Aangezien we geen invloed hebben op landelijke kosten en wetgeving, moeten we het lokaal zoeken. Vrijwel alle ingrepen zullen echter invloed hebben op het niveau van de dienstverlening!

Zo is er een paar jaar geleden besloten om het groenafval in de wintermaanden minder op te halen (1x per 4 weken ipv 1x per 2 weken). Dit is voor sommige inwoners vervelend, maar scheelt wel weer in de inzamelingskosten. En zo zijn er wellicht meer maatregelen denkbaar:

  • Minder ondergrondse containers? Dan moet je verder lopen met het restafval…
  • Minder legen van de kliko’s? Dan zit je kliko wellicht regelmatig vol…
  • Minder ophalen van plastic? Dan staan de zakken in je schuur/woning te stinken…
  • De openingstijden van het afvalbrengstation beperken? Dan sta je wellicht langer in de rij…
  • Stoppen met gescheiden inzamelen van afval? Dat bespaart veel kosten in de logistiek, maar weegt dat op tegen de kosten van de nascheiding…?

Elke ingreep heeft dus gevolgen voor ons als inwoners. Maar doen we niets, dan zullen de kosten de komende jaren blijven stijgen. De gemeenteraad zal bij elk voorstel om de kosten te beperken de afweging maken tussen enerzijds het effect op de kosten en anderzijds het niveau van de dienstverlening voor onze inwoners.

Heb je suggesties? Twijfel niet om ze met ons te delen! De contactgegeven van alle raadsleden vindt je hier op de website van de gemeente.

Jan Vergeer

GemeenteraadslidX