Jan Vergeer profiel foto (1 van 1)

Column Politiek: niet alleen in verkiezingstijd

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. De gemeenteraad praat, discussieert en besluit echter continu over tal van onderwerpen die ons als inwoners direct of indirect raken. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over…
Wat is een gemeenteraad nu eigenlijk?

Onze gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden. Stuk voor stuk inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn gekozen.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Vergelijkbaar met de directie van een bedrijf, maar dan anders… Raadslid ben je namelijk niet fulltime. Vrijwel alle raadsleden hebben er nog een fulltime baan naast, en doen het werk dat hoort bij het raadslidmaatschap in de avonduren en de weekenden.

Mijn naam is Jan Vergeer, ik ben 35 jaar en woon in Bodegraven. Ik ben getrouwd met Tanja en heb twee kinderen, Sepp (8) en Wout (7). In het dagelijks leven werk ik als strategisch adviseur bij de gemeente Kaag en Braassem. In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje hardlopen, onderneem ik leuke dingen met m’n gezin en ben trainer en begeleider bij de voetbalteams van Sepp en Wout.

Ruim tien jaar geleden was ik actief bij KPJ Bodegraven. We zochten een eigen locatie voor onze bijeenkomsten en evenementen. Om dat te bereiken had ik regelmatig contact met partijen uit de gemeenteraad van onze gemeente. In die tijd heb ik voor het eerst kennisgemaakt met de lokale politiek.

Om eerlijk te zijn: ook ik dacht altijd dat de politiek saai was, echt iets voor oude, grijze mannen en vrouwen… En om nog eerlijker te zijn: soms is het ook heel saai, en er zijn veel grijze mannen en vrouwen in de gemeentepolitiek…
Maar ik merkte ook al snel dat het eigenlijk heel interessant is. En dus heb ik besloten om politiek actief te worden. Eerst in de ondersteuning van de toenmalige raadsleden, en sinds de verkiezingen van 2014 als lid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk.

Ik vind het leuk om jullie vanaf nu, in samenwerking met Rebo-nieuws, in een maandelijkse column mee te nemen in het werk van de gemeenteraad. Elke maand een onderwerp, actueel vraagstuk of blik achter de schermen. Niet vanuit een politieke kleur of voorkeur, maar vanuit de motivatie om jullie mee te nemen in de wereld van onze lokale politiek. De gemeenteraad lijkt namelijk ver weg, maar praat over de herinrichting van jullie wijk, de subsidie aan jouw sportvereniging, de parkeergelegenheid in jouw straat en ga zo maar door.

Onze gemeenteraad telt 23 raadsleden. Iedere vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarbij er gestemd kan worden op de lokale politieke partijen, en binnen die partijen op personen. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer raadsleden er van deze partij een plekje krijgen in de gemeenteraad. Op dit moment is de verdeling als volgt: VVD 6, CDA 5, Burgerbelangen 3, SGP 3, ChristenUnie 2, GroenLinks 2, D66 1 en PvdA 1.

De raadsleden vormen samen de gemeenteraad, waarbij ieder raadslid een gelijke stem heeft. Maar wat doet de gemeenteraad nu eigenlijk? Simpel gezegd geven we het college van burgemeester en wethouders richtlijnen (zowel inhoudelijk als financieel) mee, en controleren vervolgens of het college de plannen uitvoert zoals bedoeld is.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, overlegt de gemeenteraad vrijwel iedere woensdagavond. Dan kunnen voorstellen gepresenteerd of besproken worden of bijvoorbeeld inwoners komen inspreken. Op dit moment bereiden alle partijen zich voor op de besluitvorming over de begroting. Een belangrijke en ingewikkelde taak, waar ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Dit leidt zo hier en daar tot behoorlijk wat spanning… Maar over de begroting lees je volgende maand meer.

Naast de raadsbijeenkomsten vergaderen de afzonderlijke politieke partijen ook vrijwel wekelijks, dit zijn de fractievergaderingen. Daar worden actuele onderwerpen besproken en meningen gevormd over voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Regelmatig komen hier inwoners, organisaties of ondernemers langs om onderwerpen te bespreken of hun zorgen kenbaar te maken.

Op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk staan de contactgegevens van de politieke partijen. Wil jij iets bespreken of loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op! Ik ben ervan overtuigd dat iedere partij openstaat voor een goed gesprek. De lokale politiek is immers dichterbij dan je denkt!

Jan Vergeer
Gemeenteraadslid

X