Complimenten namens gemeente voor optreden medewerkers Olieman uit Reeuwijk na dijkbreuk

Dinsdagochtend bracht loco-burgemeester Dirk-Jan Knol een bezoek aan het bedrijf Olieman. Hij kwam namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de complimenten overbrengen voor het snelle en goede optreden tijdens de dijkdoorbraak in Reeuwijk-Tempel. Natuurlijk benadrukt hij ook om alle andere mensen te bedanken voor zijn of haar inzet.
Hans Olieman en Johan Smit waren gisteren als één van de eersten in actie om erger te voorkomen. Johan Smit vertelt aan Dirk-Jan hoe het die ochtend ging. “We werden rond 05.45 uur gebeld door van Leeuwen met de mededeling dat de polder vol liep. Al snel bleek dat het serieus was. We hebben daarna een man of 12 in actie gekregen. Denk aan het bellen van 112, rijplaten neerleggen, klei halen. Alles moet in elkaar passen om groter leed te voorkomen. De lokale boeren kwamen in actie om het vee uit de polder te halen. De weilanden liepen op dat moment al onder water.” 

Ervaring

Het bedrijf Olieman heeft veel ervaring met het dempen van watergangen. Ze zijn die ochtend ook een kleidijk gaan maken. Om de waterstroom verder in te dammen, besloten z ook bij twee bruggen rijplaten in het water te duwen, zodat de toestroom vermindert. En met succes.

Geen verband met Limburg

Veiligheidsregio Hollands Midden kwam gisteren al met de conclusie dat de dijkdoorbraak niets te maken had met de wateroverlast in Limburg. Wat het wel is blijft een groot vraagteken. Dirk Jan Knol denkt zelfs dat de oorzaak niet meer te achterhalen valt. Wel zullen ze een onderzoek instellen en het idee om de dijk in de Tempel te herstellen.  

 

 

 

X