79495364-1daf-43ae-8fd4-051ce82f0fc6

Extra raadsvergadering migrantenhuisvesting, VVD zet streep door locatie Groote Wetering

Nadat de VVD maandag het college heeft opgeroepen om het besluit voor de migrantenhuisvesting te heroverwegen en de inwoners duidelijkheid te verschaffen, gaf het college dinsdag aan toch meer tijd nodig te hebben.
Daarop heeft dinsdagavond het presidium (overleg van alle fractievoorzitters) vergaderd om te bespreken hoe het nu verder moet. Er is besloten om woensdag 14 november een extra raadsvergadering in te lassen. De ontstane situatie zal besproken worden en ook zal een besluit worden genomen over hoe het verder moet met de plannen.

De VVD geeft alvast een schot voor de boeg, en laat weten dat de locatie Groote Wetering voor hen definitief van tafel is. “Het is onze inzet geweest om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor de inwoners. Dat blijkt om diverse redenen ingewikkeld te liggen, maar nóg een week vol onzekerheid is ons te lang. Daarom leggen wij onze kaarten nu op tafel: de VVD-fractie zal hoe dan ook een streep zetten door de locatie op Groote Wetering”, aldus fractievoorzitter Willem Zuyderduyn.

Voor het vervolg benadrukken de liberalen dat er verder gezocht moet worden naar geschikte locaties voor flexibel wonen. Daarbij moet de schaalgrootte in elk geval drastisch minder worden. Ook moet de zoektocht in open gesprekken met inwoners en initiatiefnemers worden vervolgd. Zuyderduyn: “Het proces van geheimhouding heeft tot veel achterdocht geleid en het vertrouwen in zowel het college als de hele politiek geschaad. Dat betreur ik zeer, en daar zullen we met de hele raad lessen uit moeten trekken. Ook komt het nu aan op onze verantwoordelijkheid om de schouders er onder te zetten en in samenspraak met onze inwoners tot een goede oplossing te komen.”

Het ligt voor de hand dat de andere locatie (aan de Duitslandweg) nu als eerste bekeken zal worden. De ligging pal aan de A12 en het kleinere aantal slaapplaatsen maken de locatie in ieder geval een stuk geschikter om ervaring op te doen met deze vorm van huisvesting.

Dat neemt niet weg dat er nog een behoorlijk aantal zaken duidelijk moeten worden over de uitvoering en dat eerst met de omgeving gesproken moet worden. Ook de koppeling met het centrum is erg belangrijk: daar moeten concrete maatregelen genomen worden om illegale kamerbewoning tegen te gaan en de uitstraling en de veiligheid van het winkelgebied te verbeteren.X