Fotopresentatie Slopen en bouwen in Bodegraven

Het uitzien van ons dorp veranderde in de loop der jaren sterk door verschillend oorzaken. Aan de hand van 120 foto’s laten ze je zien hoe de situatie was en hoe het werd. 
In de middeleeuwen begon men meer is steen te bouwen, toch is daar nog meer heel weinig van over zoals de Dorpskerk. Door de plunderingen in 1672 en grote brand van 1870 lag het halve dorp in as. Het dorp had daarna jarenlange een gestage groei, in de 20e eeuw veranderde het tempo er werd langzaam verder uitgebreid is steen. Het dorp groeide doordat het een gunstige verbinding met handelsroutes als Rijn en Rijksstraatweg had. We laten het zien hoe het was en hoe het geworden is op diverse locaties. Veel is verdwenen, denk aan het klooster, de huishoudschool, andere schoolgebouwen, de Banken en gemeentehuizen. Industriële gebouwen werden verplaats naar bedrijventerreinen en vervangen door woningbouw.

We laten het zien aan de hand van ca. 120 opnames. Wat herkent u nog of wilt u weten hoe het er vroeger uitzag? Op 1 november ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur in het Groene Harthuys.

Toegang is gratis.

Advertentie