Gemeente presenteert geactualiseerd Fietsplan Meer en veiliger fietsen

Wethouder Kees Oskam heeft op woensdag 13 december het concept-Fietsplan Bodegraven-Reeuwijk 2018 gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer.
De CDA-fractie in Bodegraven-Reeuwijk is een groot voorvechter van fietsveiligheid in de gemeente. Zo lanceerde zij de actie Veilig Fietsen en overhandigde een affiche met veertig verbeterpunten voor fietsveiligheid aan burgemeester Christiaan van der Kamp. Dit affiche ontving de heer Vergeer op 13 december retour, samen met het concept-Fietsplan 2018. 

Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Voor het Fietsplan 2018 is onderzoek gedaan naar ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn. Daarnaast hebben onder meer de dorpsoverleggen nieuwe knelpunten voor fietsers in Bodegraven-Reeuwijk aangedragen. Deze zijn vervolgens nader onderzocht. Ook draagt het plan initiatieven en maatregelen aan om de lokale fietsveiligheid verder te verbeteren. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding spelen hierbij een belangrijke rol.

Voorrang op rotondes

Het Fietsplan toont tevens aan dat de voorrangssituatie in de gemeente beter en eenduidiger kan worden aangegeven. Daarom is op regionaal niveau afgesproken dat fietsers op korte termijn voorrang zullen krijgen op alle rotondes binnen de bebouwde kom. Zo worden fietsers op voorsprong gezet en kiezen mogelijk meer inwoners voor de fiets. Daarnaast gaat de gemeente actief meewerken aan een veilige fietsoversteek bij de aansluiting N11/Goudseweg/Nespad, dat onder beheer van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat valt.

Over het Fietsplan

Aanleiding voor het geactualiseerde Fietsplan is de snel veranderende situatie voor fietsers in de gemeente. Veel oude knelpunten zijn opgelost, maar tegelijkertijd ontstaan diverse nieuwe knelpunten. Deze zijn nu door adviesbureau Goudappel Coffeng in kaart gebracht en opgenomen in een geactualiseerd plan, de opvolger van het in 2015 gepresenteerde Fietsplan.

U kunt tot 8 januari 2018 reageren op het concept-Fietsplan Bodegraven-Reeuwijk 2018. Daarna wordt het definitief vastgesteld. Het conceptplan is op de gemeentelijke website in te zien.

Bekijk hier het conceptplan

 

 X