foto interview Mulder Knibbeler Nieuwenhuizen (1)

Gemeenteberichten van deze week

Bekijk hier de gemeenteberichten van week 38! Klik op de kop om naar het volledige bericht te gaan.
Wereld Alzheimer Dag 2020 als startsein voor …

Maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag, met als thema ‘Jong en oud’. Waar vorig jaar nog een gevarieerd programma in Bodegraven-Reeuwijk kon plaatsvinden, is dat door de coronamaatregelen nu niet mogelijk. Toch is de themadag een goed moment om aandacht te hebben voor mensen die beperkt zijn door dementie en de ziekte van Alzheimer als meest voorkomende veroorzaker daarvan, vindt Arie de Groot, lid van de kerngroep ‘dementievriendelijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk’.

De Wijde Wiericke: start voorbereidende werkzaamheden

Half september 2020 starten werkzaamheden in het westelijk gelegen deel van project De Wijde Wiericke in Nieuwerbrug. Hiermee maakt de aannemer het terrein geschikt voor de bouw van onder andere een school en woningen.

Meepraten over Raadhuisweg/Zoutmansweg

Op dinsdag 22 september en vrijdag 25 september organiseert de gemeente een inloopavond over de plannen voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk. U bent hierbij van harte uitgenodigd. U kunt de plannen ook digitaal inzien en uw vragen en opmerkingen laten horen.

Inwoners Reeuwijk-Brug aan zet om dorpsvisie te schetsen

‘Samen de toekomst van ons Reeuwijk-Brug bepalen’. Onder dat motto konden inwoners zich eerder buigen over de gewenste woon/leefomgeving in de nabije toekomst. Ruim 200 inwoners deden dat ook in Zalencentrum De Brug. Nu is er een vervolg: de initiatiefgroep Reeuwijk-Brug 2030 vraagt inwoners en bedrijven om deze weken een enquête in te vullen. Met vragen hoe u Reeuwijk-Brug over tien jaar zou willen zien. “Wij hopen dat velen de enquête invullen, want met die wensen, ideeën en dromen geven we als inwoners zelf richting aan waar we naar toe gaan,” benadrukken Karel Mulder en Alexander Knibbeler van de initiatiefgroep. Wethouder Inge Nieuwenhuizen: “Het is voor de op te stellen dorpsvisie Reeuwijk-Brug altijd krachtiger als dat vanuit inwoners zelf gebeurt. Wij geven als gemeente de ruimte en vrijheid om de visie op deze manier vorm te geven.”

Discussiebijeenkomst woonvisie

Hoe wilt u wonen in onze gemeente over 10 of 20 jaar? Hoe zorgen we voor voldoende passende woningen voor onze jongeren én ouderen? Hoe bereiken we dat alle groepen een eigen stek kunnen vinden? De woningmarkt kent veel problemen op dit moment. Hoe kunnen we een antwoord vinden op de vele knelpunten?

Praat mee over duurzame energie in Woerden en Oudewater

Woont u aan de gemeentegrens met Woerden, of vlakbij Oudewater? Deze gemeenten denken na over het opwekken van duurzame energie. Sinds begin dit jaar zijn beide gemeenten in gesprek met hun inwoners over zonnevelden en windmolens. Ook u kunt uw stem hierover laten horen. Want de keuzes die in onze buurgemeenten worden gemaakt, kunnen ook gevolgen hebben voor de woon- en leefomgeving in Bodegraven-Reeuwijk. Bijvoorbeeld als windmolens en zonneweiden in de buurt van de gemeentegrens mogelijk worden gemaakt.X