81297578_3425009320874012_4453027830569107456_o

Grootse KPJ Dorpsquiz in Bodegraven

Jongerenvereniging KPJ Bodegraven viert in 2020 haar 70-jarige bestaan! Reden voor extra leuke activiteiten voor zowel leden als niet-leden. In het voorjaar organiseren we een heuse Dorpsquiz voor heel Bodegraven. We nodigen verenigingen, clubs, bedrijven, vrienden en families uit om als team deel te nemen. Op vrijdagavond 20 maart zullen de teams een quizboek ophalen en vragen in allerlei thema’s beantwoorden en/of uitvoeren. Het quizboek dient dezelfde avond weer te worden ingeleverd. Op vrijdagavond 3 april vindt de uitslagavond plaats en zullen de drie best scorende teams een prijs in ontvangst nemen. Beide avonden worden in ’t Kuipje (in de Willibrordschool) georganiseerd. 
Het inschrijfgeld van de teams (á €25,- per team) wordt geschonken aan een goed doel in Bodegraven: de Oude Zustertuin.  Aan de grootte van een team wordt geen maximum gesteld. 

Voor de drie prijzen zijn we op zoek naar Bodegraafse bedrijven, die een ‘smakelijke’ bijdrage kunnen leveren. Er valt bijvoorbeeld te denken aan een dinerbon voor X personen of voor een X bedrag.  We willen u vragen of u ons hiermee kan steunen. Uiteraard zijn ook andere (financiële) bijdragen welkom!

Wat levert u de sponsoring op? 

  • Vermelding in de uitnodiging / flyer.
  • Mondelinge vermelding tijdens de lustrum feestavond op 18 januari, waarbij de lustrumactiviteiten van het jaar worden bekend gemaakt.
  • Vermelding in het quizboek. Eventueel door middel van een (doe)vraag.
  • U bent welkom op de uitslagavond op vrijdag 3 april, incl. een aantal consumptiemunten.

We kijken uit naar een geslaagd evenement voor en door Bodegravers!  Kunnen we op uw bijdrage rekenen? Stuur bij interesse ons een mailtje. 

Alvast bedankt!

Lustrumcommissie KPJ Bodegraven

lustrum@kpj.nl

X