Huisvesting wethouder Inge Nieuwenhuizen

Wethouder Inge Nieuwenhuizen kon ná verschillende pogingen geen geschikte woning in gemeente Bodegraven-Reeuwijk vinden en gaat nu in Gouda wonen
Wethouder Inge Nieuwenhuizen (van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) woont nu nog in de gemeente Oudewater. De eigenaar van haar woning heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven dat haar woning per 2021 is verkocht. Wethouder Nieuwenhuizen is vervolgens direct ná deze mededeling verder gegaan met het zoeken van een passende woning in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een paar maal is er een poging gedaan om een passende woning aan te kopen. Maar deze pogingen strandden allemaal, met name door de gespannen huizenmarkt waardoor huizen ruim boven de vraagprijs werden verkocht.

Omdat de tijd begon te dringen rond het aflopen van het huurcontract van haar huidige woning in Oudewater heeft wethouder Nieuwenhuizen de knoop doorgehakt en is zij uiteindelijk geslaagd een woning te vinden in Gouda. Het gaat om een woning die past bij haar privésituatie. Inge Nieuwenhuizen: “Ik vind het jammer dat ik er niet in ben geslaagd een huis binnen de gemeentegrenzen te vinden. Ik had hier graag gaan wonen want de dorpen ervaar ik als heel prettig. Tegelijkertijd ben ik blij dat er een eind komt aan mijn ‘nomadenbestaan’ en dat ik een huis heb gevonden in een buurgemeente dat goed bij me past. Vanzelfsprekend zal ik me voor de volle 100% blijven inzetten voor het alle inwoners en het bedrijfsleven van het mooie Bodegraven-Reeuwijk”.  

In december vraagt wethouder Nieuwenhuizen opnieuw ontheffing van het ‘woonplaatsvereiste’ aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is op de hoogte van deze ontwikkeling.

Bron: gemeente

 

 X