Kruispunt Kerk-Noord-Markt-Brugstraat

Initiatiefgroep “Hart in Bodegraven” opgericht.

In het verlengde van het succes van de Rijnkadehaven hebben enkele inwoners ideeën om het centrum van Bodegraven gezelliger en sfeervoller te maken. De ideeën zijn voorgelegd aan wethouder Inge Nieuwenhuizen en de ambtenaren die zijn betrokken bij de centrumontwikkelingen.
Het initiatief werd warm ontvangen en kan onderdeel worden van de totale revitalisering van het centrum van Bodegraven. De initiatiefnemers willen zoveel mogelijk zelfstandig hun ideeën ontwikkelen en deze voorleggen aan de inwoners en de ondernemers in het centrum.

Het plangebied (schematisch aangeven op de kaart) dat zij beschouwen als het “Hart van Bodegraven” ligt tussen drie pleinen noordelijk van de Oude Rijn. Dat zijn het Raadhuisplein, Oude Markt en het kruispunt Kerkstraat-Brugstraat bij de Lutherkerk. Herinrichting van de pleinen vormen een belangrijk onderdeel van de ideeën.

De initiatiefgroep bestaat uit vier personen: Leendert Spijker, Juan da Silva, Frank Busker en Han Koevoets. Zij hebben inmiddels op Facebook en Twitter een account aangemaakt zodat belangstellenden straks de activiteiten kunnen volgen.

Foto: Kaart met looproutes “Hart in Bodegraven”X