Kunst- en cultuurwethouder Elly de Vries neemt beleidsplan Groene Harthuys in ontvangst

Vandaag nam Kunst- en cultuurwethouder Elly de Vries het nieuwe beleidsplan van het Groene Harthuys in ontvangst uit handen van voorzitter Peter Blanken, in het bijzijn van het voltallige bestuur. Dit beleidsplan geeft de koers aan van het Groene Harthuys voor de periode eind 2022 – tot en met 2026
Het Groene Hart Huys komt voort uit het gemeentelijke beleid “Kunst in de dorpen”, dat in 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Doel was -onder andere- om een platform op te richten waarin partners die zich inzetten voor kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en historie (de kleine ‘k’, ‘c’ en ‘h’). Dit platform is inmiddels doorontwikkeld tot een nieuwe stichting die tot nu toe bestaat uit de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk, de Historische Kring Bodegraven en de Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk. Eind 2021 werd het groene Harthuys in de Bouwsteeg door toenmalig waarnemend burgemeester Erik van Heijningen in het bijzijn van onder meer gedeputeerde Willy de Zoete geopend.

In 2022 werden tientallen exposities, workshops en lezingen georganiseerd. Nu het Groene Harthuys ruim een jaar gedraaid heeft wil men via het beleidsplan de volgende stappen maken in de doorontwikkeling. Het thema van het beleidsplan is: “Kunst, cultuur en historie legt verbinding tussen mensen door de tijd heen”. Onder dit thema wil het Groene Harthuys in iedere dorpskern in de gemeente kleinschalige projecten starten. Daarnaast wil men meer voor jongeren gaan doen en krijgt ook het onderwerp Cultuureducatie en cultuur voor minderheden meer aandacht.

Wethouder Elly de Vries: ”Ik ben onder de indruk wat het Groene Harthuys in ruim een jaar tijd van de grond getild heeft. Bij het opknappen van het pand in de bouwsteeg waren veel vrijwilligers betrokken en sprongen sponsoren ruimhartig bij. Er lijkt veel draagvlak bij de inwoners voor dit initiatief. Ik denk dat dit beleidsplan kan bijdragen bij de totstandkoming van het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente, dat we in 2024 gaan opstellen”.

Voorzitter Peter Blanken: ”Wij zijn de gemeente zeer erkentelijk voor de financiële en inhoudelijke steun die wij tot nu toe mochten ontvangen. Het is mooi om te zien dat de gemeente de visie had vanuit het beleid “Kunst in de dorpen” om op deze manier de verschillende partijen te laten samenwerken. Dit geeft saamhorigheid, draagvlak en efficiency. We willen graag in 2024 betrokken worden bij de opstelling van het nieuwe cultuurbeleid en hopen dat ons beleidsplan hiervoor mede input levert. Het college heeft in haar collegeprogramma staan dat het initiatief van het Groene Harthuys in de eerste helft van 2023 geëvalueerd gaat worden. Omdat we graag voortvarend met de uitvoering van ons beleidsplan aan de slag willen pleiten wij er voor om zo snel mogelijk tot een evaluatie te komen. We durven te stellen dat dit initiatief met weinig geld heel veel activiteiten tot stand weet te brengen die gedragen worden door de samenleving”.

Bron: Gemeente

Advertentie