Lokaal Liberaal maakt zich zorgen over de woningvoorraad

blank

Enkele weken geleden stelde de fractie van Lokaal Liberaal de vraag wat de verwachtingen zouden zijn voor verdeling van de sociale woningvoorraad in 2023. Frank Rijkaart: Wat we destijds zagen gebeuren was dat de problematiek rondom statushouders afgewenteld zou worden op de gemeenten. Zoals bekend hebben statushouders voorrang bij het krijgen van een sociale huurwoning en het rijk legt elk jaar een verplicht aantal op aan de gemeenten.

blank


Als het rijk dan de tekorten weg zou willen werken in het jaarlijkse quotum, dan zou dat betekenen dat wij volgens onze berekeningen van destijds, ongeveer 70 statushouders zouden moeten huisvesten in de eerste helft van 2023. Een zeer fors aantal met een stevige impact op onze sociale woningvoorraad.  De gemeente gaf echter het antwoord dat van 70 geen sprake zou zijn.”

In de afgelopen raadsvergadering haalde Rijkaart het betreffende antwoord nog even aan. Inmiddels was via RTLZ bekend geworden dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan 74 statushouders onderdak moet gaan bieden in de eerste helft van 2023. 
Rijkaart hierover: “Als je je indenk dat Mozaiek Wonen in heel 2021 ongeveer 65 sociale huurwoningen op de markt bracht dan kan je je indenken dat wij ons destijds zorgen maakten en nu nog iets erger. Wat blijft er over voor onze eigen lokale woningzoekenden? De kans dat dat dus niets is, is groot en dat vinden wij onacceptabel.”

Wethouder Knol deelde de zorgen en gaf aan alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te maken voor de lokale markt. Hierbij denkt hij aan versneld bouwen, woningsplitsing en flexwoningen.

Namens Lokaal Liberaal gaf Frank Rijkaart aan er hoe dan ook bovenop te blijven zitten.

Advertentie

blank