TeamLLBRsmall2-2-1024×683

Lokaal Liberaal wil plannen voor armoedebestrijding.

Het politieke reces van de gemeente zit er weer op en de eerste vergadering is alweer achter de rug. De eerste vergadering betrof een inspraakraad. Er werd ingesproken over een wandelroute in Nieuwerbrug, het hergebruiken van materialen en maar liefst drie maal over de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Driebruggen.
“Dat laatste onderwerp zal nog over gesproken moeten worden.” volgens Frank Rijkaart van Lokaal Liberaal. “Zowel het proces als de plaatsing als het ontwerp zitten allemaal onhandigheden in.” Dit onderwerp staat op de agenda van de commissie ruimte.

“Toch hebben we niet stil gezeten in het reces” stelt Frank. “We hebben vragen gesteld over de toekomst van onze sociale woningvoorraad. Met de nieuwe opgaven vanuit het rijk tot het huisvesten van extra statushouders bestaat de kans dat we zomaar vele maanden geen enkele sociale huurwoning meer beschikbaar hebben voor onze inwoners. Dit vinden wij niet acceptabel.” Rijkaart zegt uit te kijken naar het plan van de gemeente om onze eigen inwoners wel te voorzien van een passende sociale huurwoning.

“Hierbij willen we ook meteen van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen voor de actie op social media met de naam #ikredhetnietmeer. We merken dat steeds meer mensen moeilijk rond komen. Het kabinet stelt veel te doen, maar dat is niet voldoende en extra maatregelen hoeven we niet te verwachten. Voor ons totaal onbegrijpelijk aangezien de staat een hele grote graaier is. Ze wijzen wel naar diverse bedrijven die extra veel winst maken maar de staat graait ook mee door de BTW. En daar mag best wat tegenover staan.”

Rijkaart roept inwoners van onze gemeente op hun verhaal te delen met de vermelding van #ikredhetnietmeer om zo het initiatief onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek. Hij adviseert mensen ook de lokale partij van hun keuze te taggen maar boven alles bij problemen tijdig hulp te zoeken.

“Wij hebben meermaals in de raad gewaarschuwd voor dit naderende onheil. Ik hoop dan ook dat onze inwoners hun verhalen willen delen zodat ook de lokale politiek meer doordrongen raakt van de ernst van de zaak. Je mag ons benaderen maar natuurlijk ook elke andere partij. Tevens hoop ik dat lokale media hierin hun medewerking willen verlenen.” Lokaal Liberaal wil een duidelijk plan van de gemeente wat men lokaal wil gaan doen om dreigende en bestaande armoede te bestrijden. “De minister van Armoedebeleid is al te lang onzichtbaar dus moeten we ons lokaal inzetten, want op haar kunnen we niet wachten.” zo besluit Frank Rijkaart.

 X