wk.3-kroonring-praktijk-e1547567545102

Minder zakken plastic op straat in Bodegraven-Reeuwijk

Doordat inwoners enthousiast hun afval scheiden is het aanbod van PMD de afgelopen 3 jaar verviervoudigd. Die grote hoeveelheid zakken aan de straat geeft overlast en bewoners klagen hierover. ” Met die klachten moeten we wat doen”, zegt Peter van der Burg van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. “We zijn nu alternatieven aan het uitwerken en leggen een en ander voor bij College en Raad. Zo wordt er sterk gedacht aan meer perscontainers en ook minicontainers voor het PDM afval. “Ook voor glas- en papier willen we graag meer voorzieningen maken.
Het idee zal nog goed moeten worden uitgewerkt, want het vergt een behoorlijke investering die waarschijnlijk leidt tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. Maar het verwerken van restafval wordt steeds duurder; minder restafval betekent dat aan die kant een stijging va de heffing weer beperkt wordt”. We willen dus meer voorzieningen voor stoffen die te recyclen zijn en minder voorzieningen voor restafval”, aldus Van der Burg. Op dit moment staan er al ondergrondse PMD containers aan de Koninginneweg in Bodegraven en Miereakker in Reeuwijk. En met succes, daar worden al honderden zakken per week ingegooid. Ook wil de gemeente de voorzieningen voor gft afval verbeteren, vooral bij appartementen complexen.

X