Vergadering weideveld vrijeveld polen migranten

“Neem afstand van locatie Groote Wetering voor huisvesting van arbeidsmigranten”

VVD Bodegraven-Reeuwijk, CDA Bodegraven-Reeuwijk en de ChristenUnie dienen woensdagavond een motie in over het onderwerp Huisvesting Arbeidsmigranten. Het advies is duidelijk. Ze roepen het college op om afstand te nemen van de locatie Groote Wetering (Portugalweg) voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Deze motie is vanmiddag ingediend bij de gemeente. De partijen hebben erkend dat de gemeente fouten heeft gemaakt  door bij de verkoop van de kavels op Vrijeveld geen melding te maken van de toen al aanwezige plannen voor een bestemmingswijziging op het aangrenzende perceel. Ook dat dit moreel en juridisch niet juist is en dit een grote impact heeft en blijft hebben op het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. 

Handtekeningen

Woensdagavond komt het onderwerp ter sprake tijdens de raadsvergadering. Voorafgaand biedt de Toekomst van Bodegraven aan de raad een petitie aan. Deze is sinds zondag al 1000 keer getekend. Ook zij roepen op om afstand te nemen van deze locatie.X