pexels-photo-70912

Parkeren in- of uitrit: wat mag wel en wat mag niet?

De gemeente ontvangt wekelijks meerdere vragen en klachten over parkeren op de stoep of voor een in- of uitrit. Wat mag wel en wat mag niet? Vier vragen en antwoorden over de parkeerregels rond in- en uitritten. 
  1. Mag ik voor mijn eigen garage parkeren en mensen erop aanspreken als ze daar ten onrechte parkeren, ook al is de grond voor de garage niet van mij?

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Rvv) regelt in artikel 24 dat een bestuurder zijn voertuig niet mag parkeren voor een in- of uitrit. Het (over de stoep) in- en uitrijden van de garage valt ook onder dit verbod.

Mensen aanspreken mag altijd. Wanneer medewerking wordt geweigerd kunt u overdag onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) bellen via het klantcontactcentrum van de gemeente: 0172 – 522 522. ’S avonds en in het weekend belt u de politie via 0900 – 8844.

  1. Mag ik op de garagedeur een bord ophangen met de tekst ‘Inrit vrijlaten’ of heb ik hiervoor een vergunning nodig?

Voor het plaatsen van een verkeersbord heeft u toestemming van de gemeente nodig. Borden met teksten als ‘Inrit vrijlaten’ of ‘Uitrit vrijhouden’ hebben geen enkele juridische betekenis.

  1. Ik heb een bekeuring gekregen terwijl mijn auto voor mijn garage op eigen terrein geparkeerd stond. Is deze bekeuring terecht?

Ja. In dit geval maakt het niet uit dat de garage op privéterrein staat. Wel van belang is de openbaarheid van het privéterrein. Als het een in- of uitrit is die een directe aansluiting heeft op de openbare weg zonder dat het terrein feitelijk is afgesloten, is artikel 24 Rvv eveneens van toepassing.

  1. Mag ik op het trottoir voor een garage parkeren?

Nee, het is nooit toegestaan om een voertuig op het trottoir (voor een garage) te plaatsen.

Controles

In juni 2018 hebben wij vooral gewaarschuwd. De komende maanden gaan wij bij het overtreden van de parkeerregels handhavend optreden. Dat betekent dat u een bekeuring kunt krijgen van maximaal € 140,-. Daar bovenop komen de kosten van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Het liefst schrijven wij uiteraard geen bekeuringen uit. Helpt u mee het aantal boetes te verlagen? Parkeer op de juiste plek en voorkom een bekeuring.

Bron: gemeenteX