Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan!

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkteams opgelet: het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft dit jaar 200.000 euro beschikbaar voor plannen die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in hun waterschapsgebied.
Het waterschap wil met de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven mensen stimuleren om zelf in actie te komen. We moeten ons allemaal voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt om actie, en niet alleen van het waterschap. Veel bewoners hebben zelf al maatregelen getroffen.

Veelheid aan ideeën

Initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie zijn heel verschillend. Denk aan een waterspeelplaats voor kinderen, het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt of de aanleg van een ijsvogelwand. Per aanvraag is er maximaal 5.000 euro beschikbaar.

Deel van gemeente

Voorwaarde is wel dat het project of de activiteit in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvindt. In onze gemeente hebben we te maken met twee waterschappen. De Stichtse Rijnlanden gaat over het gebied ten noorden van de Oude Rijn en ten oosten van de Enkele Wiericke. Dat betekent dat de subsidieregeling geldt voor Bodegraven-Noord, Nieuwerbrug, Meije aan de zuidkant van het water, Waarder en Driebruggen.

Op hdsr.nl/blauwinitiatief vindt u informatie over hoe u een bijdrage kunt aanvragen.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank