School op Seef certificaat uitgereikt aan de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven

Op woensdag 18 november 2020 is het School op Seef certificaat uitgereikt aan de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven.
Het verkeersveiligheidslabel wordt toegekend door de Commissie Certificering SCHOOL op SEEF. Het certificaat is drie jaar geldig. Hierna dient de school opnieuw een verzoek voor het verkeersveiligheidslabel in te dienen. Een onafhankelijke adviseur bezoekt de school en verricht de toetsing. Na een positief resultaat reikt de gemeente het label uit.

De Verhoeff-Rollmanschool is getoetst op de vier pijlers van het programma:

  • theoretische en praktische verkeerseducatie, waaronder fietslessen voor de kinderen;
  • een structurele en planmatige organisatie;
  • communicatie met ouders;
  • een veilige schoolomgeving en ‘school-thuis’ routes.

Het is de derde keer dat het verkeersveiligheidslabel uitgereikt is. De eerste keer was in 2014. De Verhoeff-Rollmanschool is er trots op dat ze 21 van de 21 punten gehaald heeft en zo een verkeersveilige school zijn!

Wethouder Nieuwenhuizen heeft de school het certificaat overhandigd.

Ingezonden berichtX