Toespraak nieuwe burgemeester Michiel Grauss

Ik sta hier met een mengeling van emoties, als dankbaarheid, opwinding, vrolijkheid en ook opluchting. Allereerst, geachte leden van de raad en mijnheer de Commissaris, grote dank voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld.
Ik ben ook opgelucht dat ik nu hier mag staan en spreken. Het was een spannend proces, en sinds de voordracht bekend werd, was het lang wachten. Ik keek al die tijd naar dit moment uit. Het begin!

Dank aan de waarnemend burgemeester Erik van Heijningen, dank voor uw inzet en daadkracht! Ook voorgaand burgemeester Christiaan van der Kamp zit hier in de zaal. Laten we na afloop een foto met ons drieën maken… Graag leg ik zo een accent op bestuurlijke continuïteit.

2Mooi

Geachte raadsleden, U bent mooi, … (stilte)

Ja, ik zie enige verwarring ontstaan maar dat kreeg ik elke keer te horen toen de voordracht voor B-R bekend werd. Wauw, dat is een mooie gemeente en u bent als hoogste bestuursorgaan de vertegenwoordiger daarvan.

In de voorbereidingen voor de sollicitatie heb ik natuurlijk, samen met mijn vrouw Agnes, de nodige tochten door de gemeente gemaakt, uiteraard “undercover”. Wij werden getroffen door de schoonheid van het gebied, de verschillende dorpen, kernen en buurtschappen en uiteraard de Reeuwijkse Plassen, er is zelfs een aparte brandweerauto vanwege de smalle wegen = het plassenvoertuig. Oftewel, dit is de groen, blauwe oase van de randstad.

3Wat is mooi?

Wij staan dus bekend als “mooi”. Maar wat bedoelt men met ‘mooi’? Volgens de Dikke van Dale: Schoon, fraai, keurig van voorkomen, van nature knap, Behagend door rijkdom en schittering

Wat mij betreft zijn al die elementen van toepassing – een enkele misschien met wat nuance gezien de financiële situatie (glimlach)

4B-R als Nl in het klein mooi

Overdenkend zag ik ook dat ons Bodegraven-Reeuwijk alle kenmerkende elementen van Nederland in zich heeft. B-R is Nl in het klein. Kaas – u bent midden in de cheese valley -hier staan de koeien, de bedrijven, de opslag en de logistiek.

Nederland waterland; de Reeuwijkse plassen zijn voor turfwinning handmatig uitgebaggerd – we zitten hier onder NAP en gebruiken het nu voor recreatie en natuur. Het is een mooi gebied voor de liefhebber van varen, zoals onze CdK en er zijn burgemeesters van buurgemeenten die hier hun bootje hebben liggen.

En natuurlijk, door alle maatschappelijke en economische ontwikkelingen is Bodegraven-Reeuwijk een moderne gemeenschap. Het is hier goed wonen, werken en verblijven – voor welk doel dan ook. Mijn vrouw Agnes en onze dochter Sophie zien uit naar de verhuizing naar deze gemeente begin maart. Onze andere twee kinderen Antonie met zijn vrouw Janine, en Bastiaan zullen hier zeker vaak zijn maar hebben inmiddels hun eigen leven en wonen elders.

5We leven in een bijzondere tijd met grote vraagstukken. In deze speech ga ik hier niet verder op in, daar zijn andere momenten voor, maar ik wil wel verwijzen naar de nieuwjaarspeech van B-R waarin gewezen is op het grote belang van saamhorigheid, naastenliefde en burenhulp. Of zoals de Commissaris het in zijn speech zei: “Aan het werk! Het komt niet vanzelf goed, we moeten het goed maken.” Einde citaat  Er ligt een taak bij u en bij mij.

Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor ons als bestuurders en ambtenaren, maar tegelijkertijd ook een mooie uitdaging. Natuurlijk altijd in goed gesprek met betrokkenen. U bent altijd welkom in dit gemeentehuis en in deze raadzaal waar het debat plaatsvindt. Het liefst vinden we elkaar natuurlijk tijdig en met oplossingen zodat er in deze raad unaniem de goede en noodzakelijke besluiten kunnen worden genomen. En ik kan niet genoeg benadrukken dat we goed samen willen werken met inwoners, organisaties, bedrijfsleven, de buurgemeenten (fijn dat er zoveel vertegenwoordigers aanwezig zijn), de provincie, het rijk en Europa.

Graag ga ik mijn steentje hieraan bijdragen, in de boezem van het college van B&W en het ambtelijk apparaat onder leiding van gemeentesecretaris Lizet Keijzers, uiteraard onder het toeziend oog van de raad. Ik zie uit naar de samenwerking.

6 Nadere kennismaking

De komende weken en maanden staan er allerlei afspraken in mijn agenda om mensen te spreken en het met eigen ogen te zien. Dat is fijn want mij motto is: “ het gebeurt buiten.”

Mag ik U dan ook vragen mij te helpen thuis te worden. Nodig me uit. Ik ben benieuwd naar uw gezichtspunten.

En ook gaan we er zelf op uit. Deze burgemeester met zijn vrouw Agnes op pad – lopend in B-R, van buurt naar kern, van ondernemer naar winkelier. Noord naar Zuid – Oost naar West. Naast het lopen soms ook op de fiets. Ik kom u dan graag tegen. Wij verheugen ons er nu al op! De eerste uitnodiging voor een kennismaking op het water heb ik ook al binnen. Het wordt dus een soort kennismaking “ter land, ter zee en in de lucht”.

7Afrondend

Aan het eind van deze  speech wil ik helder zijn, dat ik dit niet alleen kan doen. Ik weet mij gesteund door mijn gezin. Deze stap in mijn loopbaan maken we samen. Ik dank hen hier publiekelijk voor de liefde, de steun en het vertrouwen die ik alsmaar mag ontvangen. En ik bid daarbij om wijsheid, gezondheid, kracht en Gods zegen.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank