Uitkijktoren bij het Reeuwijkse Hout

Afgelopen weken is er in het Reeuwijkse Hout hard gewerkt aan een uitkijktoren die uitkijkt over het gebied en surfplas. Het circa 10 meter hoge bouwwerk is na de Kerst open gegaan voor bezoekers. 
De Surfplas vormt een giga overwinteringsgebied voor soms wel meer dan 100.000 vogels. Veel wintergasten zoals smienten en verschillende ganzensoorten vinden hier rust en een slaapplaats. Een deel van de plas is daarom aangewezen als Natura-2000 gebied. Bezoekers hebben vanuit de uitkijktoren goed zicht op de plas en natuur- en recreatiegebied het Reeuwijkse Hout.

Foto: Leuk voor jong en oud

Kwaliteitsimpuls
De aanleg van deze uitkijktoren is onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. De Kwaliteitsimpuls heeft als doel recreatiegebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers, zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien. Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. De provincie Zuid Holland subsidieert 50% van de aanlegkosten. Staatsbosbeheer staat als beheerder van de recreatiegebieden aan de lat voor de uitvoering. We werken samen met andere partijen om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden.

Freerun Park

Vanaf begin september was Reeuwijk al een eyecatcher rijker! Dankzij Renske Koster (RenNL) zou je het freerunpark op het Reeuwijkse Hout haast aanzien voor een museum. De Bodegraafse kunstenares kleedde het parcours aan in natuurthema. 

 

 

 

 

 

Advertentie