Veilige fietsoversteek op Kluifrotonde weer een stap dichterbij

Al jaren pleit CDA Bodegraven-Reeuwijk voor een veilige fietsoversteek op de Kluifrotonde. Vandaag heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om in overleg met de provincie en de gemeente een plan uit te werken om binnen drie jaar veilige, ongelijkvloerse fietsoversteekpunten te realiseren op deze rotonde.

Dagelijks kruisen zo’n 2.300 fietsers bij de Kluifrotonde de op- en afrit van de N11. 80% van hen ervaart dit als onveilig. CDA Bodegraven-Reeuwijk pleit al jaren voor een oplossing van dit knelpunt. Vandaag is er een belangrijke stap gezet.

De afgelopen jaren hebben er veel gesprekken plaatsgevonden met de provincie. Dit heeft in 2017 geresulteerd in de schriftelijke toezegging van de gedeputeerde om een project voor ongelijkvloerse fietsoversteekpunten uitvoeringsgereed te maken. Nu, vijf jaar later, ligt dat plan er nog niet. Reden voor het lokale CDA om het een stapje hogerop te zoeken.

Onder leiding van CDA kamerlid Harry van der Molen is er de afgelopen weken gezocht naar een meerderheid in de tweede kamer om de Bodegravenboog én de veilige fietsoversteek meer prioriteit te geven. Dit heeft geresulteerd in een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen om samen met de provincie en de gemeente een plan uit te werken. Dit plan moet leiden tot de realisatie van veilige, ongelijkvloerse fietsoversteekpunten bij de Kluifrotonde binnen drie jaar. Deze motie is vanmiddag met unanieme steun in de Kamer aangenomen.

Fractievoorzitter Jan Vergeer is blij met de steun vanuit de Tweede Kamer. “Dagelijks maken er zoveel fietsers gebruik van deze onveilige oversteek, waaronder ook veel kinderen op weg naar school in Gouda. Het is heel fijn dat we landelijke steun hebben gevonden, en hopen dat dit voor de provincie een zet in de rug is om in actie te komen.”

Zie eerder: https://www.rebonieuws.nl/algemeen/video-gevaarlijke-oversteekplaats-oprit-n11/

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank