Werkzaamheden Reeuwijkse Plassen

Vanaf week 3 (16 januari) gaat Theo Klever B.V. in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland weer beginnen met het regulier onderhoud van de natuurvriendelijke oevers van de Reeuwijkse Plassen.
Dit onderhoud houdt in het maaien van aangewezen gedeeltes van de oevers, het verwijderen van opschot op de palenrijen en de oevers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het water m.b.v. pontons, zodat overlast voor aanwonenden en eigenaren tot een minimum beperkt blijft.

Voor meer informatie kunt u mailen naar reeuwijkseplassen@theoklever.nl.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank