Werkzaamheden Vromade van start

De werkzaamheden bij de Vromade zijn begonnen. Er worden twee projecten op poten gezet. Het winkelcentrum Broekvelden aan de Vromade, sporthal de Sporthoeve en de schoolgebouwen van het Vogelnest, de Speel- en Werkhoeve en kindcentrum Wereldweijde bestaan inmiddels ruim 40 jaar. Dat betekent dat er grotere investeringen nodig zijn om te blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Het eerste project is dat er onderzocht gaat worden hoe dit hele gebied voor de lange termijn onder handen genomen kan worden. Wethouder Jan-Leendert van den Heuvel: “We willen een vernieuwd en opgefrist hart voor de wijk dat weer minstens 40 jaar mee kan. Daarin kan plaats zijn voor nieuwbouw van de scholen en de sporthal, voor aanpassing of nieuwbouw van de winkels en voor nieuwbouw van woningen.” Dit zogenaamde haalbaarheidsonderzoek voert de gemeente uit samen met Rialto Vastgoedontwikkeling. Deze projectontwikkelaar en belegger is eigenaar van het winkelcentrum en heeft veel ervaring met dit soort ontwikkelingen.
Opknappen en ondernemersklimaat

Omdat het nog minstens zes jaar duurt voordat de eerste paal voor zo’n project de grond in gaat, hebben Rialto, de gemeente, de winkeliersvereniging, Jumbo Langerak en Jumbo Nederland elkaar gevonden in maatregelen die al op korte termijn effect hebben. Dit is het tweede project. Wethouder Inge Nieuwenhuizen: “We gaan de openbare ruimte rond de Vromade nu alvast opknappen. Deze wens leeft al langere tijd bij de ondernemers en gebruikers van het winkelcentrum en samen pakken we de kans om de omgeving te gaan verbeteren. Hiermee versterken we ook het ondernemersklimaat in het winkelcentrum. ”Na de zomer wordt het groen rond het winkelcentrum aangepakt. Ook komen er parkeerplaatsen voor de fiets en voor de auto bij en wordt de plek verbeterd waar de winkels bevoorraad worden. De noordzijde van het winkelcentrum gaat zo meer als extra entree functioneren.“

De planning is dat deze werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond en dan kan de Vromade weer een aantal jaar vooruit!

X