blank

Vergaderingen

Gemeenteraad Woensdag 27 november, 20.00 uur De gemeenteraad behandelt op 27 november 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven de volgende onderwerpen. – Verordeningen Sociaal Domein: Wet …

Vergaderingen Meer
blank

Vergaderingen week 43

Commissie bezwaarschriften Maandag 28 oktober, 19.30 uur De commissie bezwaarschriften behandelt op 28 oktober 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken: 19.30 uur …

Vergaderingen week 43 Meer
blank

Ruimte en infrastructuur week 43

Coördinatiebesluit plan Elfhoeven Samenvatting Coördinatiebesluit plan Elfhoeven, onderdeel restaurant met aanlegsteiger, bedrijfsvoering en bijbehorende voorzieningen, hoek Ree / Burgemeester Lucassenlaan in Reeuwijk. De voor het project benodigde besluiten worden tegelijkertijd …

Ruimte en infrastructuur week 43 Meer
blank

Ruimte en infrastructuur week 42

Ontwerp partiële Herziening bestemmingsplannen ‘Buitengebied 2020’ en ‘Voortoets Wet Natuurbescherming’ Samenvatting Betreft vier herzieningen van individuele percelen binnen de bestemmingsplannen voor Buitengebied 2020 en Voortoets Wet Natuurbescherming | Besluit van …

Ruimte en infrastructuur week 42 Meer
blank

Vergaderingen week 42

Commissie Bestuur en Financiën Woensdag 16 oktober, 20.00 uur Bouw Aula Begraafplaats Reeuwijk-Tempel Begroting 2020-2023 Gemeentelijk Decoratiestelsel Commissie Ruimte Woensdag 16 oktober, 20.00 uur Beleid Verklaring van geen Bedenkingen Bestemmingsplan …

Vergaderingen week 42 Meer
blank

Vergaderingen week 41

Commissie Bestuur en Financiën Woensdag 16 oktober, 20.00 uur Bouw Aula Begraafplaats Reeuwijk-Tempel Gemeentelijk Decoratiestelsel Commissie Ruimte Woensdag 16 oktober, 20.00 uur Beleid Verklaring van geen Bedenkingen Bestemmingsplan Laageind en …

Vergaderingen week 41 Meer
blank

Beleidsregels week 41

Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid Het college heeft op 1 oktober 2019 de Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid vastgesteld. De regels zijn een toetsingskader voor aanvragen voor een omgevingsvergunning, toestemming …

Beleidsregels week 41 Meer
blank

Vergaderingen week 39

Gemeenteraad Woensdag 25 september 2019, 20.00 uur Prioriteiten uitvoering centrumvisie Visie recreatie & toerisme Visie kunst & Cultuur Kijk voor de volledige agenda en de bijbehorende stukken op www.bodegraven-reeuwijk.nl/ris

Vergaderingen week 39 Meer