Schermafbeelding 2020-09-16 om 15.19.09

Column: Afval

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over…
 Afval

Het zal jullie niet ontgaan zijn, het is onrustig op het gebied van de afvalinzameling. In een eerdere column heb ik geschreven over de reden van de kostenstijging, en de uitdaging die voor ons ligt. Inmiddels heeft de wethouder een aantal scenario’s in beeld gebracht die moeten leiden tot besparing in kosten en/of het vergroten van het gebruiksgemak.

Allereerst is er het afvalbrengstation. Daar is het druk, het is verouderd en het voldoet op sommige punten niet meer aan de (wettelijke) eisen. Als raad kunnen we kiezen tussen het opknappen van de huidige locatie, het verplaatsen naar een nieuwe locatie binnen onze gemeente of het sluiten van het afvalbrengstation en onze inwoners voortaan verwijzen naar buurgemeenten.

Daarnaast zijn er nog de ondergrondse containers voor het restafval. Om de scheiding van het afval nog verder te stimuleren, en het gebruiksgemak te vergroten, zijn er verschillende opties in beeld gebracht. Bijvoorbeeld het betalen met de pinpas in plaats van de afvalpas en ondergrondse perscontainers voor het plastic in plaats van de huidige zakken.

De verschillende scenario’s hebben de afgelopen weken al de media gehaald. Het afvalbrengstation zou verdwijnen en de afvalpas zou al worden vervangen door het betalen met de pinpas. Maar zover is het zeker nog niet! De wethouder heeft de verschillende opties in beeld gebracht, en de gemeenteraad buigt zich deze maand over de te kiezen koers. 

Persoonlijk ben ik een voorstander van innovatie. Maar moeten we soms ook niet gewoon tevreden zijn met wat we hebben? Het afvalbrengstation is inderdaad druk, kennelijk weten onze inwoners het dus goed te vinden. Het is inderdaad verouderd, maar het functioneert prima. De afvalpas is wellicht niet ideaal, maar het werkt en we zijn er net aan gewend.

Deze afvaldiscussie is een van de eerste dilemma’s in de nieuwe financiële werkelijkheid. De komende maanden zullen we stevige keuzes moeten gaan maken om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen. Stevige investeringen in de afvalinzameling lijken daar niet in te passen. We zullen zien wat er zwaarder weegt: de ambities of de nuchtere realiteit…

Hartelijke groet!

Jan Vergeer

Gemeenteraadslid

 

 

X