Jan Vergeer profiel foto (1 van 1)

Column Politiek: niet alleen in verkiezingstijd

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. De gemeenteraad praat, discussieert en besluit echter continu over tal van onderwerpen die ons als inwoners direct of indirect raken. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad.
Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over…  

De begroting

Heb jij er ook zo’n hekel aan? Het moment waarop die enveloppe met de gemeentelijke belastingaanslag weer op de deurmat valt… Schrik niet: het duurt nog een aantal maanden voor het weer zover is! Maar de basis wordt deze maand gelegd. November staat voor de gemeenteraad namelijk in het teken van de begroting. Nu zeg je misschien: “De begroting? Dat is saai….” Klopt! Ik vind een begroting ook oersaai, maar wel belangrijk. In de begroting staat namelijk niet alleen wat de gemeente komend jaar wil gaan doen, er staat ook in hoeveel geld er via de lokale belastingen geïnd moet gaan worden bij onze inwoners en ondernemers. Ik ben er dus toch maar even goed voor gaan zitten.  

Wist je dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een begroting heeft van ongeveer 95 miljoen euro? Naast de lokale belastingen zijn er gelukkig meer bronnen van  inkomsten:

  • 43 miljoen       Bijdrage vanuit de landelijke overheid
  • 23 miljoen       Lokale belastingen zoals de OZB en afvalstoffenheffing
  • 29 miljoen       Overige inkomsten, zoals verhuur van gronden

 Daar staan op hoofdlijnen de volgende uitgaven tegenover:

  • 41 miljoen       Wonen, wegen en openbare ruimte
  • 31 miljoen       Zorg, onderwijs, sport en subsidies
  • 17 miljoen       Rentelasten, reserveringen voor toekomstige uitgaven en bestuurskosten
  • 6 miljoen         Samenwerken en ondernemen

Onze gemeente heeft veel leningen. Belangrijk uitgangspunt voor mij is om deze niet verder te laten stijgen. Er komt immers een moment waarop dit weer terugbetaald moet worden. Als wij dat niet doen, komt het later op het bordje van onze kinderen. We moeten dus simpelweg zorgen dat we niet meer uitgeven dan dat er binnen komt. Dit klinkt logisch, maar… juist hier zit voor onze gemeente dit jaar de grootste uitdaging.

De gemeente heeft in 2015 drie grote taken overgedragen gekregen van de landelijke overheid. Het gaat hierbij onder andere om de jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Bij de overdracht van deze taken zijn er financiële middelen meegeven. Maar helaas niet het totale budget… Concreet komen wij als gemeente per jaar ongeveer 4 miljoen tekort op deze zorgtaken, waardoor er een uitdaging ligt de begroting sluitend te krijgen.Al lezend in de begroting zit ik in dubio. Moeten we de 4 miljoen bezuinigen binnen deze zorgtaken? Daar is het tekort immers ook ontstaan… Maar dan tref je wel de meest kwetsbare inwoners: de zorgbehoevende jeugd, zieken en ouderen. En als het geld ergens anders bezuinigd moet worden, waar dan? De openbare ruimte, het onderhoud van wegen of onze voorzieningen? Ik vind het een ingewikkelde afweging. Waar het wat mij betreft in ieder geval niet gezocht kan worden, is in het verhogen van de OZB (de belasting die u betaalt over de waarde van uw woning). Die is bij ons in verhouding tot omliggende gemeenten al relatief hoog.

Tot op heden is het niet gelukt om de uitgaven binnen deze zorgtaken aanzienlijk te verlagen. Om de begroting toch sluitend te krijgen, zijn er dus bezuinigingen nodig op andere beleidsterreinen. Deze uitdaging vraagt keuzes van de gemeenteraad. Soms ook pijnlijke keuzes, waarvan ik niet altijd alle gevolgen kan overzien. Om toch een afgewogen besluit te kunnen nemen, heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de financiële en inhoudelijke gevolgen van elf mogelijke maatregelen in beeld te brengen.Hierbij valt o.a. te denken aan maatregelen als het verhogen van de toeristenbelasting, het schrappen van bepaalde subsidieregelingen, het verkopen van gronden, het verlagen van het personeelsbudget en/of het uitstellen van investeringen.

Je kunt de begroting zien als de financiële jas van de gemeente. Morgenavond zal de gemeenteraad met elkaar het gesprek voeren om keuzes te maken. Ik denk dat we met een juiste rits aan maatregelen de begrotingsjas alsnog netjes kunnen sluiten.

De jeugd heeft de toekomst, en met die toekomst bedoel ik niet het opruimen van onze financiële tekorten. En nu ga ik snel naar de voetbal, het team van m’n zoontje trainen. Misschien zit er wel een toekomstige profvoetballer tussen! In die wereld kijken ze niet op een miljoentje meer of minder…

Jan Vergeer

Gemeenteraadslid

 

 

X