Beleidsregels week 28

Beleidsregels materiële controle Jeugdwet en Wmo 2015

Het college heeft op 11 juni 2019 de Beleidsregels materiële controle Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vastgesteld. De beleidsregels bevatten regels voor het uitvoeren van controles op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van zorgprestaties door zorgaanbieders. De beleidsregels zijn bekendgemaakt in het Gemeenteblad op 10 juli 2019. Het Gemeenteblad vindt u op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De beleidsregels zijn beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving > Wettenbank lokaal. Ze kunnen daar worden ingezien. De beleidsregels treden in werking op 11 juli 2019.

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank