Botulisme

Als het lange tijd warm weer is, kan er botulisme voorkomen. Botulisme komt vooral voor in ondiep water zonder waterplanten. Het gif van de botulismebacterie kan de spieren van vissen en watervogels verlammen.

Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting. Vermijdt u daarom contact met dode dieren en het water waarin zij drijven. Dit geldt ook voor uw hond of andere huisdieren.

Melden van dode vogels en vissen

Ziet u dode watervogels of vissen in het water? Meld dit telefonisch bij de gemeente via telefoonnummer 0172-522522 of maak direct online een melding. De dieren worden dan zo snel mogelijk verwijderd. Ruim de dode dieren niet zelf op: kadavers zijn een bron van besmetting.

Officiële zwemwateren

Tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober onderzoekt de provincie regelmatig de officiële zwemwateren op gezondheidsrisico’s. Kijk voor informatie hierover op: www.zwemwater.nl.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank