Geluid week 27

Vastgesteld besluit vaststellen hogere geluidwaarden ‘Noordzijde ten oosten van 76, Bodegraven

Samenvatting: Besluit hogere geluidwaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van een woning op het perceel Noordzijde ten oosten van 76, Bodegraven

Besluit van: Burgemeester en wethouders

Inzage: van 4 juli t/m 15 augustus 2019

Beroep: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank