Bouwen en verbouwen week 11 ODMH

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

  • Broekveldselaan 20: het uitbreiden van een dagactiviteitencentrum en een groepsruimte (27-02-2019, zaaknr. 2019061611)
  • Zuidzijde 63: het realiseren van een nieuwe paardenstal (01-03-2019, zaaknr. 2019063837)
  • Zuidzijde 63: het vervangen van een grote carrousel voor paarden voor een kleine (01-03-2019, zaaknr. 2019063824)

Waarder

  • Oosteinde 66: het bouwen van een bijgebouw (26-02-2019, zaaknr. 2019058665)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

 

Bodegraven

  • Spoorstraat 45, 47, 49 en Stationsplein 4 en 6: het realiseren van vijf zelfstandige wooneenheden, gemeentelijk monument (27-02-2019, zaaknr. 2018174990)

Reeuwijk

  •  Einsteinstraat 2a: het bouwen van een appartementencomplex (wijziging vergunning)

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Dronenpark 1 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2019022296. Dit betreft het brandveiligheid gebruiken van een school ter plaatse van de Dronenpark 1 in Bodegraven. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

  • brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Eendrachtsweg 30 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2019034029. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een deel van een pand ter plaatse van de Eendrachtsweg 30 in Bodegraven. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

·         brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Inzage

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken van bovenstaande kennisgevingen liggen ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2019022296. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Weijpoort 37 AA, Nieuwerbrug aan den Rijn

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 12 februari 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het aanvragen van een veranderingsvergunning voor het opslaan van asbest (OBM) ter plaatse van de Weijpoort 37 AA in Nieuwerbrug aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019044927. De aanvraag betreft:

  • een reguliere procedure (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

 

 

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank