Bouwen en verbouwen week 11 Gemeente

Rectificatie in verband met vaststellen hogere waarden

Ontwerpbestemmingsplan Noordzijde ten oosten van 76, Bodegraven

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan voor het bouwen van een woning op het perceel Noordzijde ten oosten van 76, Bodegraven | Besluit van college | Inzage 13 maart t/m 24 april 2019 | Zienswijze 13 maart t/m 24 april 2019 | Contactpersoon mevr. E. Groeneveld        

Ontwerpbesluit vaststellen hogere geluidwaarden ‘Noordzijde ten oosten van 76, Bodegraven

Samenvatting Besluit hogere geluidwaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van een woning op het perceel Noordzijde ten oosten van 76, Bodegraven | Besluit van college | Inzage 13 maart t/m 24 april 2019 | Zienswijze 13 maart t/m 24 april 2019 | Contacpersoon mevr. E. Groeneveld

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank