Bouwen en verbouwen week 23

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

 • Akkermunt 130: het realiseren van een fietsenberging (21-05-2019, zaaknr. 2019402745)
 • J.C. Hoogendoornlaan 2A: het vellen van veertien populieren (17-05-2019, zaaknr. 2019373122)
 • Spanjeweg 12: het verbreden van een laadkuil en een overheaddeur toevoegen (21-05-2019, zaaknr. 2019397040)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Hoefsmid (kavel 2): het bouwen van een woning (22-05-2019, zaaknr. 2019405891)

Reeuwijk

 • Tempeldijk 14: het plaatsen van 2 dakkapellen, een dakopbouw en wijzigen van gevelkozijnen (23-05-2019, zaaknr. 2019407978)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Botter 10: het bouwen van een distributiecentrum (22-05-2019, zaaknr. 2018262111)
 • Botter 13: het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitrit (24-05-2019, zaaknr. 2019267205)


Nieuwerbrug aan den Rijn

 • De Bree 14: het slopen van de bestaande en het bouwen van een nieuwe woning (24-05-2019, zaaknr. 2019034622)
 • Graaf Florisweg 16, 18 en 20: het verbouwen van een winkel naar zelfstandige wooneenheden (22-05-2019, zaaknr. 2019235294)

Waarder

 • Koningin Julianastraat 9: het bouwen van een schuur (21-05-2019, zaaknr. 2019043814)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

Reeuwijk

 • Platteweg 83: het plaatsen van een fietsenhok (24-05-2019, zaaknr. 2019147636)

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oud Reeuwijkseweg 11 in Reeuwijk

Op 17 april 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2018306198. Dit betreft het oprichten van een baggerdepot ter plaatse van de Oud Reeuwijkseweg 11 in Reeuwijk. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Milieuvergunning

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank