Vergroening begraafplaatsen voor sfeer en versterking biodiversiteit

De gemeente hecht er waarde aan om de begraafplaats een zo’n groen mogelijke uitstraling te geven. Dit kleed de grafvelden aan en versterkt de tuin-/parksfeer waarin nabestaanden een bezoek brengen aan een graf. Maar het ondersteunt ook de biodiversiteit. De natuur en vooral (wilde) bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk. Zo is recent vastgesteld dat onze dagvlinders 84% in aantal zijn afgenomen! Begraafplaatsen kunnen met de toepassing van een bepaald soort planten, heesters en bomen op en rond de graven een bijdrage leveren aan het herstel.

Buxusmot

De algemene begraafplaats Molendijk in Waarder en de algemene begraafplaats Vredehof in Bodegraven worden gekenmerkt door de aanwezigheid van veel buxushagen. In totaal staat er bijna 2,5 km buxushagen. Veel van deze hagen zijn aangetast en doodgegaan door de buxusmot, ondanks dat ze regelmatig bestreden zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat het bestrijden van de buxusmot met gif zeer nadelige effecten heeft op o.a. koolmezen: zij hebben de rupsen in de buxus inmiddels ontdekt en voeren ze aan hun jongen die daardoor vergiftigd worden. Om deze redenen is dan ook besloten om de buxushagen niet meer te vervangen door nieuwe buxus. We gaan de komende tijd onderzoeken waar en hoe we de begraafplaatsen van Waarder en Bodegraven weer groener kunnen maken.

Planning

Het maken van een nieuwe beplantingsopzet is niet gemakkelijk omdat er op de begraafplaatsen weinig ruimte is voor beplanting. We zullen dit stapsgewijs doen en ook de nabestaanden gaan adviseren over grafbeplanting d.m.v. een brochure en een modeltuin. Elke vierkante meter kan een bijdrage leveren aan het vergroenen van de begraafplaats. Op elke begraafplaats worden de plekken in kaart gebracht die geschikt zijn om beplanting aan te brengen. Op begraafplaats Waarder is bedacht om enkele zeer brede paden iets te versmallen om zo meer ruimte voor groen te krijgen. Ook kan gedacht worden om tussen de grafrijen en op lege plekken meer solitaire struiken aan te planten die betekenis hebben voor bijen en vlinders, maar bovendien de begraafplaats meer kleur geven.

Eerste stap

De planning is om de komende periode de dode buxushagen te verwijderen. Het aanplanten van vervangende beplanting zal in het najaar plaatsvinden. Wanneer er meer bekend is over de nieuwe beplantingsopzet dan zal hier nadere berichtgeving over volgen. Ook op de informatieborden op de begraafplaatsen wordt informatie verstrekt.

Meer informatie

Bewoners en nabestaanden die tussentijds meer informatie willen kunnen contact opnemen met dhr. G. Terlouw, beheerder van de begraafplaatsen of met de contactpersoon op het gemeentehuis dhr L. Ettema.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank