Geluid week 23

blank

Besluit hogere geluidwaarden i.v.m. Uitwerkingsplan ‘Breevaart Oude Tol, fase III-Breevaartzone 2019’

Samenvatting Besluit hogere geluidwaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van nieuwe woningen in het plan Breevaart Oude Tol, fase III – Breevaartzone 2019

Besluit van                           

College 

Inzage

6 juni t/m 18 juli 2019 

Beroep

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Contactpersoon

dhr. Th.L. van Deursen

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank