Bouwen en verbouwen week 8 ODMH

Intrekken omgevingsvergunning op verzoek

Bodegraven
• Emmakade 22: het intrekken van vergunning 2016116930 met betrekking tot het plaatsen van een dakkapel (01-02-2019, zaaknr.2019037498)

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven
• Marktstraat 15: het wijzigen van bestemming naar horeca (04-02-2019, zaaknr. 2019037276)
• Nieuwstraat 7: het reconstrueren van de voorgevel naar oorspronkelijke staat (04-02-2019, zaaknr.2019035057)
• Oud-Bodegraafseweg 84: het uitbreiden van een ligboxenstal (17-01-2019, zaaknr. 2019020007)
• Zilverschoon 46: het plaatsen van een beschoeiing met 2 vlonders en schanskorven (10-02-2019, zaaknr. 2019042063)
• Zuidzijde 117: het bouwen van een loods (08-02-2019, zaaknr.
2019041934)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Weijpoort 37a: het vervangen van het dak (01-02-2019, zaaknr.2019034100)
Reeuwijk
• Doormanstraat 16: het plaatsen van een dakkapel (05-02-2019, zaaknr.2019037558)
• John Raedeckersingel 20: het plaatsen van een dakopbouw (07-02-2019, zaaknr. 2019039641)
• Bosmankade perceel C 3596: het aanpassen van een vlonder zodat deze voldoet aan de regels (03-02-2019, zaaknr. 2019034712)
• Bosmankade perceel C3596: het legaliseren en inkorten van een bestaand toegangshek (03-02-2019, zaaknr. 2019034702)
• Lecksdijk perceel F 917: het legaliseren van een toegangsbrug (05-02-2019, zaaknr. 2019037442)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven
• Noordzijde 126b: het realiseren van een kelder en het vernieuwen van de vloer van de werkplaats (11-02-2019, zaaknr. 2018327444)
• Overtocht 50: het realiseren van een woning in een bestaande berging (07-02-2019, zaaknr.2018206294)
• Schoutendreef 13: het bouwen van een opbouw en het plaatsen van 2 dakkapellen (06-02-2019, zaaknr. 2018293701)
• Veenrode 23: het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning (06-02-2019, zaaknr. 2018312321)
Waarder
• Oosteinde 8a (kadastraal WDR02 C 559): het bouwen van een woning en aanleggen van een uitrit (06-02-2019, zaaknr. 2018324604)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Hoefsmid 16: het bouwen van een woning (kavel WW08) project Wijde Wiericke (11-02-2019, zaaknr. 2018326289)
Reeuwijk
• Twaalfmorgen 14a: het uitbreiden van een woning (12-02-2019, zaaknr. 2018299681)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Met tussen haakjes de datum van verzending
Driebruggen
• Laageind 18: het bouwen van een bedrijfsgebouw (04-02-2019, zaaknr. 2018026098)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven
• Doortocht: het bouwen van 55 eengezinswoningen (11-02-2019, zaaknr. 2018311566)

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001 Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank