Vergaderingen week 7

Commissie ruimte

Woensdag 13 februari, 19.30 uur, trouwzaal

  • Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Centrum Bodegraven
  • Discussienota stimuleringssubsidies
  • Ruimtelijk toetsingskader parkeren Bodegraven-Reeuwijk

Commissie bestuur en financiën

Woensdag 13 februari, 20.00 uur, Raadzaal

  • Nota reserves en voorzieningen 2019
  • Gemeenschappelijke regeling BSGR 2020
  • Voorstel tot wijziging APV gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De uitgebreide agenda en agendastukken vindt u in het Raadsinfor­matiesysteem (RIS) via www.bodegraven-reeuwijk.nl/ris

Commissie bezwaarschriften

Maandag 18 februari, 19.30 uur

19.30 uur: Bezwaarschriften gericht tegen de verleende persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf gelegen aan de Ree 27 2 in Reeuwijk.

  • 20.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek ten aanzien van het gebruik van de vergaderruimte op het adres Vromade 1a in Bodegraven.
  • 21.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen een Wob-besluit.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 – 522 522.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank