Doe mee! Onderzoek ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ naar winkelcentrum Broekvelden

Deze week is een nieuw onderzoek gestart onder leden van het inwonerspanel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’. Het onderzoek gaat over winkelcentrum Broekvelden: welke wensen en kansen ziet u voor dit winkelgebied? Deelnemende inwoners van Bodegraven hebben een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de uitdagingen waar het winkelcentrum Broekvelden (Vromade) mee te kampen heeft, zoals leegstand. Daarnaast wordt het gebied als sociaal minder veilig en onaantrekkelijk ervaren. De gemeente onderzoekt daarom met zowel inwoners als ondernemers welke verbeteringen we door kunnen voeren. Met het onderzoek onder het inwonerspanel moet vooral duidelijk worden waar de behoefte van het (winkelend) publiek ligt.

Lokaal onderzoek

Omdat het onderwerp lokaal speelt hebben we de vragenlijst niet onder alle inwoners van de gemeente uitgezet. Alle inwoners van Bodegraven vanaf 16 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek. Aanvullend worden enkele dagen op locatie persoonlijke interviews gehouden over dit onderwerp.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig en kosteloos voor het inwonerspanel aanmelden via bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Inwoners die mee willen doen met schriftelijke vragenlijsten kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0575 – 760 227.

En verder

Het onderzoek wordt begin juli 2019 opgevolgd door een inloopbijeenkomst waar inwoners, ondernemers, bezoekers en andere belangstellenden naar hun ideeën wordt gevraagd. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van het functioneren van het gebied als winkel- en verblijfsgebied. De resultaten van het onderzoek en de bijeenkomst worden na de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank