Europese Verkiezingen 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement  plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Wat is het Europees Parlement

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de belangen ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen. Hierbij moeten ze vooral letten op het belang van de Europese Unie in zijn geheel. Het Europees Parlement kiest de voorzitter van de Europese Commissie en benoemt de commissarissen (als college). De Commissie moet bij het Parlement verantwoording afl eggen. Het Parlement neemt wetten aan om ons te beschermen en vertegenwoordigt ons bij het opstellen van de begroting.

Op wie kunt u stemmen

Op 9 mei ontvangt u de kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen, vindt u de adressen en openingstijden van stemlokalen en staat aangegeven welke stemlokalen. Geen kandidatenlijst ontvangen? U kunt deze ook afhalen bij de informatiebalie in ons Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven.

Stemmen tellers gezocht

Kent u of bent u iemand van 18 jaar of ouder die ons voor een vergoeding van 35 euro wilt komen helpen op 23 mei? Meld u dan aan via onze website of via verkiezingen@ bodegraven-reeuwijk.nl

Enquête over vuurwerk

Naast de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement is het op 23 mei ook mogelijk om deel te nemen aan een enquête over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het enquêteformulier ontvangt u in het stemlokaal en kunt u daar (anoniem) invullen en inleveren.

Meer informatie

Meer informatie over de Europese Verkiezingen vindt u op www.bodegraven-reeuwijk.nl/ verkiezingen

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank