Geluid ODMH

Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Het college van B&W heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • v/d Berg hoveniers, De Groendijck 57a in Waarder: het starten van een hoveniersbedrijf
  • Kwakernaak B.V., Nieuwbouw Rijnhoek, Tjalk naast nr. 37 in Bodegraven: het starten van een bedrijf met onderhoud /stalling / opslag van machines
  • BS-AutoTune, Einsteinstraat 78 in Reeuwijk: het starten van een bedrijf aanpassen elektronica en bedrading aan voertuigen

           Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Bron: ODMH, team geluid, tel. 088 – 54 50 000.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank