Geluid week 7

Kennisgeving ontheffing geluid APV/Bb Ontheffing Spoor Bodegraven – Alphen aan den Rijn – Zoeterwoude

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden aan het spoor Bodegraven – Woerden tussen het station Bodegraven en de gemeentegrens met Woerden. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode) in de periode van 2 maart 2019 0.00 uur en 4 maart 2019 6.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2019023426. | Inzage op afspraak bij de gemeente | Bezwaar t/m 19 maart 2019 bij het college van B&W |  Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bron: ODMH, team geluid, tel. 088 – 54 50 000.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank