Natuur en milieu week 7

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Oud Reeuwijkseweg 11 in Reeuwijk

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2018306198. Dit betreft het oprichten van een baggerdepot ter plaatse van de Oud Reeuwijkseweg 11 in Reeuwijk. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen: 

  • milieuvergunning

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van 14 februari t/m 28 maart 2019.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2018306198. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Bron: ODMH, info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank