Informatieavond uitvoeringsplan Bodegraven Centrum

De gemeente wil vanaf 2019 diverse projecten uit de centrumvisie gaan uitvoeren. De uitwerking en uitvoering wil de gemeente in samenspraak met u oppakken. In de afgelopen maanden is er gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin alle gemeentelijke projecten zijn beschreven.

Per project is beschreven welke stappen worden genomen en hoe wij u als belanghebbende bij dit proces willen betrekken. Graag willen wij, voordat we inhoudelijk starten met deze projecten, met u in gesprek over de voorgestelde werkwijze zoals in het uitvoeringsplan wordt beschreven.

Informatieavond

De gemeente nodigt u van harte uit voor een informatieavond op dinsdag 11 december 2018 in de trouwzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De informatieavond start om 19.30 uur en eindigt rond 20.30 uur.

Uitvoeringsplan in de gemeenteraad

Na de informatieavond wordt het uitvoeringsplan op woensdag 12 december door de raadscommissie bestuur en financiën behandeld en vervolgens op woensdag 19 december door de gemeenteraad. De input van u, de commissie en gemeenteraad stellen ons in staat om samen met alle belanghebbenden de komende maanden aan de slag te gaan met de inhoudelijke uitwerking. In die fase zullen per project de belanghebbenden persoonlijk worden benaderd.

U kunt het uitvoeringsplan raadplegen via het raadsinformatie- systeem van de gemeente www.bodegraven-reeuwijk.nl/ris bij de vergaderdata 12 en 19 december (de stukken zijn gelijk aan elkaar).

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank