Werkzaamheden Oude Tol, Reeuwijk

Nadat er bij de gemeente diverse klachten zijn binnengekomen heeft zij besloten om nog dit jaar de entree van de wijk Oude Tol te verbeteren. Deze werkzaam- heden starten op 10 december en zullen naar verwachting uiterlijk 21 december 2018 gereed zijn.

Het globale plan van aanpak m.b.t. verkeerssituatie/bereikbaarheid per fase:

1. Ophalen bestaande duiker doorsteek tussen Broekweide en Meentweide
Voor verkeer met bestemming Moerweide geldt een omleidingsroute met bebording over de eerstvolgende doorsteek tussen Broekweide en Meentweide ter hoogte van de parkeer- plaats bij de MFA aan de kant van OBS De Venen.

2. Verplaatsen duiker Broekweide
Het werkvak op de Broekweide wordt afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer moet tussen de Oudeweg en de eerste doorsteek tussen Broekweide en Meentweide, in beide richtingen gebruik maken van de Meentweide. Dit wordt aangegeven met borden en er worden verkeersmaatregelen genomen. Ter hoogte van de eerste doorsteek (dam) zal het verkeer richting Beem- dweide/Greidweide/Schaarweide weer teruggeleid worden naar de Broek- weide. Op de tijden van het in- en uitgaan van de scholen worden verkeersregelaars ingezet.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Bunnik. Zij zullen er alles aan doen om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Bouwplaatsen en ook wegwerkzaamheden zijn werkterreinen en dus gevaarlijke plaatsen. Het verstandig om met name kinderen hierop te wijzen. Door de gedeeltelijke afsluiting en omleidingsroute is de verkeersdrukte naar verwachting hoger dan hij nu al is.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank