Inloopavond Watergebiedsplan Zuidzijderpolder in Bodegraven

Het Hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een inloopavond over de Zuidzijderpolder in Bodegraven. Rijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Dit is nodig omdat klimaatverandering steeds meer druk op het systeem legt,
bijvoorbeeld bij het voorkomen van wateroverlast. Maatregelen die hiervoor nodig zijn leggen we vast in een watergebiedsplan.

Dat plan maakt Rijnland niet alleen, want tijdens deze avond gaat het projectteam van Rijnland graag met u in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om alternatieve oplossingsrichtingen met ons projectteam te delen.

Vragen over de bijeenkomst
Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar wgpzuid@rijnland.net o.v.v. inloopavond Zuidzijderpolder.

Datum: maandag 4 maart 2019
Locatie: Paardenburgh, Dammekant 2, 2411 CD Bodegraven

Programma
Vanaf 19.00 uur Inloop en registratie
19.15 – 20.45 uur Gesprekstafels: in gesprek over oplossingsrichtingen
20.45 – 21.00 uur Afsluiting inloopavond

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank