Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dammekant 89

 

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dammekant 89 in Bodegraven
Op 11 december 2018 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2018096494. Dit betreft het ver-/nieuwbouwen van het kantoorpand ter plaatse van de Dammekant 89 in Bodegraven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

·       Milieuvergunning

Inzage

Van 11 januari t/m 22 februari 2019 bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Bron: gemeente of ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank