Vaststellen hogere geluidswaarden

Vaststellen hogere geluidswaarden Weijpoort 21, Nieuwerbrug aan den Rijn

Samenvatting Besluit hogere geluidswaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van nieuwe woningen in het plan Weijpoort 20-21c | Besluit van burgemeester en wethouders | Inzage 17 januari t/m 28 februari 2019 | Beroep Bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bron: ODMH, team geluid, tel. 088 – 54 50 000.

Vaststellen hogere geluidswaarden Spoorstraat 50, Bodegraven

Samenvatting Besluit hogere geluidswaarden Wet geluidhinder voor de Spoorstraat 50, Bodegraven | Besluit van burgemeester en wethouders | Inzage  17 januari t/m 28 februari 2019 | Beroep Bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank